Više o kampanji Uočite meduze

PERSEUS znanost za građane

Projekt PERSEUS pokrenuo je aktivnosti pod nazivom "Kampanja uočite meduze" koja ima za cilj potaknuti "znanstvenike-građane" – većinom one koji odlaze na plaže – da zabilježe meduze, te dostave, zajedno s fotografijama (ako je to moguće), na ovu web stranicu PERSEUS-a.

Zašto kampanja?
Želatinozni plankton – naziv za meduze I druge želatinozne organizme - posebno je teško pratiti, jer je njihovo prisustvo nepredvidljivo. Zbog toga je teško predvidjeti vrijeme trenskog izlaska kada se meduze javljaju, a daljinske metode se nisu pokazale korisne u dokumentiranju nakupina želatinoznog planktona. Izravno promatranje ostaje glavna metoda za praćenje njihovih populacija.

Gdje se kampanja odvija?
Kampanja pokriva svaku lokaciju na Sredozemnom moru i Crnom moru gdje su meduze zabilježene.

Tko je uključen?
Ova kampanja se provodi u okviru projekta “Perseus” kojemu je cilj uspješno uključiti sto vise građana u znanstveni eksperiment (koji se provodi usporedno s CIESM „JellyWatch“ projektom,  kao i sa sinergetskim tekućim projektima VECTORS, CoCoNet, MED-JELLYRISK, RITMARE) u svrhu stvaranja širokog okvira zemalja sudionika  koji bi pomogli praćenju želatinoznih organizama Sredozemlja i Crnog Mora


Gdje se kampanja odvija?                                                                                                       
Kampanja “Uočite meduze” pokrenuta je u ljeto 2013.g., a trajanje se procjenjuje na tri godine u okviru projekta “Perseus” - odnosno 2013.g  do 2015.g. s glavnim fokusom na razdoblje toplih sezona 2013., 2014. i 2015.g. Naravno, pošto je to dugoročno, kampanja će se nastaviti i nakon završetka projekta “Perseus”  kao dio LIFEWATCH-a.

Kako će se rezultati koristiti?

Znanstvenici će koristiti bilješke za stvaranje baze podataka kojima će se odrediti raspodjela i brojnost OFS (domaće vrste) i IAS (invazivne vrste). Baze podataka će također biti korištena za predviđanje i mapiranje koristeći statističke modela koji uključuju raspodjelu vrsta i okolišne čimbenike. Sve to jednostavnim riječima znači da će vaše bilješke pomoći znanstvenicima da bolje razumiju događaj i da mogu pravovemeno regiarati i dati preporuku za zaštitu naših mora od mogućeg rizika.

Želite li znati više o meduzama?
Za one od vas koje zanima više znanstvenih informacija o meduzama, možete pročitati najnoviju studiju od “Organizacija za hranu i poljoprivredu od Ujedinjenih naroda” pod nazivom:

 

REVIEW OF JELLYFISH BLOOMS IN THE MEDITERRANEAN AND BLACK SEA, 2013