Dodatne informacije

O akciji 'Lovci na meduze' 


PERSEUS ljubitelji znanosti

Projekt PERSEUS je začel z dejavnostjo poimenovano 'Lovci na meduze', saj želi pritegniti zainteresirane posameznike – ljubitelje morja – k poročanju o opažanjih meduz. Poročanje je omogočeno preko posebne PERSEUS-ove spletne strani; ta omogoča tudi pošiljanje fotografij opaženih meduz. 

Zakaj takšna akcija?

Pojavom želatinoznega planktona je zaradi nepredvidljivosti težko slediti in pojave beležiti. Terenska opazovanja  raziskovalcev so zato zahtevna, avtomatska detekcija pa se je zaenkrat izkazala za nezadostno. Tako  ostaja metoda neposrednih opažanj najboljša za spremljanje meduz.

Katero območje je vključeno v akcijo?

Zanima nas katero koli opažanje znotraj Sredozemlja in/ali Črnega morja. V poštev pride torej vsaka opažena meduza znotraj omenjenega območja.

Kdo je organizator akcije?

Akcijo 'Lovci na meduze' organizira projekt PERSEUS (s podporo CIESM JellyWatch in v sinergiji z drugimi projekti, kot so VECTORS, CoCoNet, MED-JELLYRISK, RITMARE) in z njo želi vključiti širšo javnost v spremljanje pojavljanja meduz v Sredozemlju in Črnem morju.

 Kdaj teče akcija?

Dejavnost 'Lovci na meduze' se je pričela poleti 2013 in bo predvidoma potekala tri leta pod okriljem projekta PERSEUS. Vključena so torej opažanja med letoma 2013 in 2015, s poudarkom na poletnem obdobju. Ker gre za trajen koncept, se bo akcija nadaljevala tudi po zaključku projekta PERSEUS, kot del programa LIFEWATCH.

Kaj se bo zgodilo s poročili?

Znanstveniki bodo uporabili bazo podatkov za pregled zgodovine in vzorcev pojavljanja meduz za posamezne vrste vključno s tujerodnimi vrstami. Bazo podatkov bo mogoče uporabiti tudi v statističnih modelih za prostorsko napovedovanje pojavov. Skratka, opažanja bodo pomagala znanstvenikom pri boljšem razumevanju procesov, napovedovanju pojavov in pri zaščiti morij pred okoljskimi tveganji.

Bi radi o meduzah izvedeli še več?

Za tiste, ki bi želeli več znanstvenih informacij o meduzah in njihovem pojavljanju, je na spletu na voljo raziskava, ki jo je opravila FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations):

 

REVIEW OF JELLYFISH BLOOMS IN THE MEDITERRANEAN AND BLACK SEA, 2013

 

Več objav raziskovalcev Morske biološke postaje najdete tudi na spletni strani www.mbss.org