Vrste meduz

Večina ljudi je prepričanih, da vse kar je v morju želatinastega, spada med meduze in da vse človeka ožgejo.


Vse meduze človeka ne ožgejo; večina jih je človeku povsem neškodlijvih, vendar se je kontaktu vseeno bolje izogniti.


Pred vami je kratek opis najpogostejših vrst meduz in ostalih oblik želatinoznega planktona, ki se običajno pojavlja v naših morjih.


Kliknite na ilustracije meduz za dodatne informacije o posamezni vrsti.


Radi bi se zahvalili gospodu Albertu Gennariju za umetniški prispevek, gospodu Fabiu Tresci za obdelavo slik in reviji Focus Magazine – Italia za fotografije in za oblikovanje pričujoče strani.