Ek Bilgi

Denizanası İzleme Kampanyası Hakkında

PERSEUS Gönüllü Bilimciler

PERSEUS projesi geniş ölçekte “Denizanası İzleme Kampanyası” adında dışarı ulaşan, insanları gönüllü bilimciler olarak- çoğunluğu sahillere giden- denizanası gözlemlerini kaydeden ve uygun olan yerlerden fotoğraf çekerek bunları PERSEUS web sayfasının bu işe ayrılmış kısmında sunan kişileri cesaretlendirme amacıyla oluşturulmuş bir projedir.

Niçin kampanya?

Denizanası olarak tanımlanan Jelatinimsi planktonu düzenli olarak izlemek oldukça zordur. Çünkü varlığı sürekli tahmin edilemez. Sonuç olarak alan çalışmasını proglamlamak bu durumları kanıtlamak için zordur ve uzaktan algılama jelatinimsi planktonun aşırı artışını belgelemekte çok yararlı olmamıştır. Direkt gözlem denizanası populasyonun izlenmesinde esas metot olarak bulunmaktadır.

Kampanya nerelerde yer alıyor?

Kampanya Akdeniz’de ya da Karadeniz’de herhangi bir bölgeyi de kapsamaktadır ki bu da bu bölgelerde herhangi bir denizanası gözleminin kampanya amacıyla geçerli olduğu anlamına gelmektedir.

Kimler dahil?

PERSEUS projesi tarafından üstlenilen “Denizanası İzleme Kampanyası” başarılı bir gönüllü bilimsel deneyleri kurma (CIESM JelatinimsiGözlem geniş çerçevesi ile birlikte ve devam eden değişik VECTORS, CoCoNet, MED-JELLYRISK, RITMARE gibi projelerle bir sinerji içinde yürütülen) ve Akdeniz ila Karadeniz çevresinde denizanası izlemek için yardımcı olacak geniş çerçevede katılımcı ülkeler yaratma amacındadır.

Proje ne zaman gerçekleşecek?

“Denizanası İzleme Kampanyası” 2013 yazında oluşturuldu ve PERSEUS projesi altında üç yıl boyunca devam edeceği düşünülmektedir. Örneğin; 2013’den 2015’e kadar esasen aşırı artışlar meydana geldiği 2013, 2014 ve 2015 yaz mevsimine odaklanması hedeflenmiştir. Elbette ki, uzun-dönem yatırımı olarak LIFEWATCH’ın bir parçası PERSEUS projesinin gerisinde devam edecektir.

Sonuçlar nasıl kullanılacak?

Bilim adamları, doğal ve istilacı türlerin aşırı artışlarına bağlı olarak bollukları, dağılımları ve tarihçelerini saptamak için gözlemleri dataset oluşturmak için kullanacaklardır. Datasetleri tür dağılımları ve çevresel değişkenlerle bağlantılı olarak istatistik modeller kullanılarak tahmini oluşturulan haritalar için bütünleştirilecektir. Basit bir deyişle bu gözlemlerin hepsi denizlerimizi oluşabilecek çevresel risklereden korumak amacıyla bilimadamları için durumu daha iyi anlamak ve erken uyarılar vermek ve tavsiyelerde bulunmak anlamına gelmektedir.

Denizanaları hakkında daha çok şey bilmek istiyorsanız?

Denizanaları hakkında daha çok bilimsel bilgi ile ilgilenen sizler Birleşik Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu’nun (FAO) REVIEW OF JELLYFISH BLOOMS IN THE MEDITERRANEAN AND BLACK SEA, 2013 isimli son çalışmasını indirebilisiniz.